Blaasinstrumenten

Blaasinstrumenten

Wat is een blaasinstrument?

Blaasinstrumenten zijn instrumenten waarmee geluid wordt voortgebracht door lucht te blazen in het instrument of over het instrument. Klanken ontstaan doordat de geblazen lucht gaat trillen door middel van een resonator. Samen met de blaastechniek bepaalt de lengte van de resonator de toonhoogte van de voortgebrachte toon. Bij veel blaasinstrumenten wordt de lengte van de resonator beïnvloed door het bespelen van onder andere gaten, kleppen, ventielen of een uitschuifbare buis. Een combinatie van deze voorbeelden is ook mogelijk.

Speeltechnieken

Essentieel voor een perfecte toon en klank is de juiste manier van aanblazen. Er is een specifieke ademsteun nodig en het op de juiste manier gebruiken van de lippen, zodat een specifieke luchtstroom gestuurd word of tot trilling gebracht wordt. Dit wordt in vaktermen ook wel embouchure genoemd.

De middenrifademhaling wordt geadviseerd als beste ademhalingstechniek voor het bespelen van blaasinstrumenten. Toch zijn er ook instrumenten welke door middel van de circulaire ademhaling worden bespeeld. Denk hierbij aan de didgeridoo of de hobo. Bij een circulaire ademhaling kan een constante toon verkregen worden, door het inademen van lucht tegelijkertijd met het blazen op het instrument. Deze manier van bespelen kost zeer veel oefening.

Soorten blaasinstrumenten

Er bestaan allerlei soorten blaasinstrumenten, echter zijn de belangrijkste groepen de houten blaasinstrumenten en de koperen blaasinstrumenten.

Bij een houtblaasinstrument wordt de toon voortgebracht door een labium of een enkel- of dubbelriet. Voorbeelden van houten blaasinstrumenten zijn de saxofoon, de blokfluit, de dwarsfluit, de hobo, de klarinet en de fagot.

Bij koperblaasinstrumenten wordt geluid gemaakt door middel van met trillende lippen op een mondstuk te blazen. De trompet, de hoorn of de trombone zijn hier voorbeelden van.

Didgeridoo

De didgeridoo is een van de oudste, zo niet hét oudste blaasinstrument. Het instrument zou volgens verhalen al zo’n 40.000 jaar bestaan en er zijn rotstekeningen gevonden in de Kakadu-regio van zo’n 2000 jaar oud waarop het blaasinstrument staat afgebeeld.

Het instrument is vooral bekend uit Australië en wordt daar ook wel de Yidaki of didge genoemd. De didgeridoo wordt traditioneel gebruikt als instrument voor begeleiding van dansceremonies. Als elektronisch versterkte variant wordt de didgeridoo tegenwoordig echter ook gebruikt in moderne muziek. Bekende band

Een didgeridoo is een holle boomstam of tak van eucalyptushout welke door termieten is uitgehold. Het mondstuk, het gedeelte waarop je blaast, is het smallere gedeelte van het instrument en is met was afgewerkt. Een didgeridoo brengt een specifiek laag en zoemend geluid voort.

dante