Classificatie van zangstemmen

Classificatie van zangstemmen

Zangstemmen zijn in te delen in vier grote categorieën. Ieder mens heeft namelijk een bepaald bereik dat behaald kan worden met zingen. Het bereik is de afstand tussen de hoogst haalbare zuivere toon en de laagst haalbare toon.

De vier categorieën worden meestal aangegeven met de volgende termen:

  • Bas. De bas is de laagste mannelijke zangstem. De toonomvang gaat van E groot tot d’. Een bas kan qua toonhoogten ingedeeld worden in vier groepen.

Namelijk de diepe bas, de vrolijke bas, de serieuze bas en de volgbas.

  • Tenor. Een hoge mannelijke zangstem wordt de tenor genoemd.
  • Alt. Een lage vrouwelijke zangstem wordt als alt aangeduid.
  • Sopraan. Een hoge vrouwelijke zangstem heeft de naam sopraan.

Echter blijkt in de praktijk dat stemclassificatie een zeer moeilijk gegeven is. Er wordt dan ook beweert dan een zangstem ook ingedeeld kan worden aan de hand van de klankkleur of het timbre van de stem. Nog een bewering is dat ieder mens hetzelfde stembereik zou hebben. Een mannelijke stem bestrijkt doorgaans een lager gebied dan die van een vrouw. Dit bereik zou echter door middel van training verlegd en uitgebreid kunnen worden.

dante